shadow

عمیق ترین گودال آبی جهان کجاست؟

عمیق ترین گودال آبی جهان

عمیق ترین گودال آبی جهان را در دریای جنوبی چین شناسایی کرده اند.
این حفرۀ آبی بیش از ۳۰۰ متر عمق دارد. پیش از کشف این حفره،گودال دین در جزایر باهاما با ۲۰۲ متر، عمیق ترین نقطۀ جهان بود.
این گودال آبی که هنوز نامی برای آن انتخاب نشده، در جزایر پاراسل واقع شده است.
این جزایر در دریای جنوبی چین مورد مناقشۀ چین و ویتنام است. در ماه می (اردیبهشت) فرمانداری شهر سانشا واقع در استان هاینان در وبسایت خود اعلام کرد. نمایش سایت منبع پاسخ

پیشنهاد می شود:  مرکز استان چهار محال بختیاری کجاست ؟

No Comments

Post a Comment

من رباط نیستم *