shadow

اولین مدرسه و مرکز آموزش هنرهای زیبا در ایران چه نام داشت؟

اولین مدرسه و مرکز آموزش هنرهای زیبا

مدرسه صنایع مستظرفه نام داشت که در دوران قاجار تاسیس شد.

پیشنهاد می شود:  فتومونتاژ چیست؟ از گذشته تا کنون

تا کنون نظری ثبت نشده

نظر یا پرسش خود را با ما در میان بگذارید

من رباط نیستم *