shadow

اولین مدرسه و مرکز آموزش هنرهای زیبا در ایران چه نام داشت؟

اولین مدرسه و مرکز آموزش هنرهای زیبا

مدرسه صنایع مستظرفه نام داشت که در دوران قاجار تاسیس شد.

پیشنهاد می شود:  کلید موفقیت در نورپردازی پرتره چیست؟

No Comments

Post a Comment

من رباط نیستم *