shadow

کلید موفقیت در نورپردازی پرتره چیست؟

 کلید موفقیت در نورپردازی

اگر نورپردازی پرتره یک کلید موفقیت داشته باشد آن هم درک عواطف و زیبایی شناسی است

مطالعه ، تفکر و سماجت در تمرین راز پیشرفت هستش .
اثر هنری امضا دارد و هنر و نگرش عکاس را به دید مخاطب به نمایش می گذارد. هیچ دو اثری تا بحال شبیه یکدیگر نبوده و این خصوصیت مهم هنر و هنرمند است.

در عکاسی پرتره بخش مهمی از وظیفه عکاس ، نمایش شخصیت ، حالات روحی و روانی ، احساسات و عواطف فرد ، در غالب یک تصویر …اگر عکاس بتواند به این موفقیت برسد ، اثری خوب و قابل قبول ارایه داده است و اگر نتواند که باید دوباره تلاش کند.

 

پیشنهاد می شود:  از ترکیب دو رنگ مکمل چه رنگی به دست می آید؟

No Comments

Post a Comment

من رباط نیستم *