shadow

نمونه آزمون پرسش های استخدامی – قانون اساسی (۵۰سوال)

نمونه آزمون پرسش های استخدامی قانون اساسی

 1. همه پرسی نظام جمهوری اسلامی ایران در چه سالی بود و چند درصد از مردم به نظا م جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند؟

  جواب : دهم و یازدهم فروردین ماه ۱۳۵۸ بود  و  ۹۸٫۲ % مردم به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند.

 2. نقطه آغاز شکوفایی انقلاب اسلامی ایران در چه تاریخی بود؟

  جواب : ۱۵ خرداد ۱۳۴۲

 3. « دیوان محاسبات کشور » مستقیماً زیر نظر کدام ارگان مملکتی است؟

  جواب : مجلس شورای اسلامی

 4. « تهیه بودجه سالانه کل کشور » به عهده چه مقامی است؟

  جواب : دولت

 5. « حل اختلاف و تنظیم روابط قوای س هگانه » بر عهده کیست؟

  جواب : رهبر

 6. پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور چه تعداد از آنها انجام م یشود؟

  جواب : دو سوم مجموع نمایندگان

 7. « شرح و تفسیر قوانین عادی » در صلاحیت کدام مقام است؟

  جواب : مجلس شورای اسلامی

 8. « تفسیر قانون اساسی » به عهده کدام مقام است و با تصویب چه تعداد از آنها انجام م یشود؟

  جواب : شورای نگهبان، با تصویب سه چهارم آنها انجام می شود نمونه آزمون پرسش های استخدامی .

 9. نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی بر عهده چه مقامی است؟

  جواب : شورای نگهبان

 10. دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسران و فرزندان آنها قبل و بعد ازخدمت، توسط چه مقامی رسیدگی میشود تا بر خلاف حق افزایش نیافته باشد؟

  جواب : رئیس قوه قضائیه نمونه آزمون پرسش های استخدامی

 11. اقلیت های دینی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده اند، کدامند؟

  جواب : زرتشتی، کلیمی و مسیحی

سوالات بیشتر

پیشنهاد می شود:  نمونه سوالات مدیر آموزشگاه از منابع فنی و حرفه ای

جستجو

x