shadow

معرفی کتاب روش شناسی هنر methodology of art

معرفی کتاب روش شناسی هنر

نام کتاب نویسنده مترجم تعداد صفحات ناشر قیمت (تا تاریخ ویرایش این مطلب)
روش شناسی هنر لوری آدامز علی معصومی ۲۵۸ چاپ و نشر نظر ۲۰۰۰۰ ت

★ مترجم -علی معصومی- در یادداشت آغازین کتاب نوشته است:
«اثری که در پیش رو دارید درآمدی است بر روش شناسی هنر که به خوبی از پس مرور روش‌شناسی‌ها برمی‌آید، اما در این تنگنا نمی‌ماند و از مرور فراتر می‌رود. شاید بسیاری از نکته‌ّای یاد شده در این کتاب را این‌جا و آن‌جا دیده باشیم، اما مجموعه‌ی آن‌ها فرصت یگانه‌ای برای پرسه زدن ذهن در جهان پر غوغای آفرینش هنری فراهم می‌آورد.»

☑ پیشگفتار نویسنده این‌طور آغاز می‌شود:
«یک تصویر بارها گویاتر از هزار واژه است. هزاران واژه هم نمی‌تواند آثار نقاشی و معماری و پیکرتراشی را به دقت توصیف کند، چون واژه و تصویر سازنده‌های دو گونه متفاوت‌اند که باید به یکدیگر ترجمه شوند.»
نویسنده در ادامه برای تایید این ادعا، نوشته‌های راسکین-منتقد بزرگ هنری سده‌ی نوزدهم- را مثال می‌زند.
او در پایان پیشگفتار درباره فصل‌های کتاب می‌نویسد:«من در این کتاب پاره‌ای از روش‌شناسی‌های خوانش تصویر و تندیس و آثار معماری را به نیت پربار ساختن پاسخ‌های بینندگان به آثار هنری بررسی کرده‌ام. هر فصل با نمونه‌های تصویری، عمدتا از هنر غربی همراه شده است، که در درس‌نامه‌های عمده‌ی مدرسه‌ها و دانشکده‌های آمریکایی دیده می‌شوند…»

☟ کتاب شامل یازده فصل است:
۱. هنر چیست؟
۲. شکل‌گرایی و سبک
۳. شمایل‌نگاری
۴. رویکردهای زمینه‌ای ۱
۵. رویکردهای زمینه‌ای ۲
۶. زندگی‌نامه و خودزندگی‌نامه
۷. نشانه‌شناسی
۸. نشانه‌شناسی ۲
۹. روانکاوی ۱
۱۰. روانکاوی ۲
۱۱. زیبایی‌شناسی و روانکاوی

پیشنهاد می شود:  کلید موفقیت در نورپردازی پرتره چیست؟

✿ پشت جلد کتاب آمده است: «روش شناسی هنر تاریخ هنر و تحلیل هنری بیان‌گر شیوه‌های متفاوت در تفسیر هنر است.
از آن‌جا که همه‌ی آثار هنری به نوعی معرف خالقان خود و فرهنگ آن‌ها و هم‌چنین متکی به رسانه‌هایشان هستند،
هر اثر در نوع خود می‌تواند پیچیده و احتمالاً دارای معانی چندگانه‌ای باشد.
کتاب حاضر، روش‌شناسی عمده‌ای را مورد بررسی قرار می‌دهد که در رشته‌های مختلفی چون: روش‌شناسی رسمی، نگاره‌سنجی و نگاره‌شناسی، مارکسیسم، فمینیسم، زندگی‌نامه و خودزندگی‌نامه، نشانه‌شناسی (ساختارگرایی، پساساختارگرایی)، و روانکاوی مورد استفاده قرار می‌گیرد.»
طرح جلد کتاب در چاپ چهارم تغییر کرده و مترجم یادآور شده که برای جستجوی راحت‌تر تصاویر در اینترنت، نام انگلیسی آن‌ها نوشته شده است. در پایان هر فصل نیز، فهرست اسامی خاص و بعضی منابع به انگلیسی نوشته شده که به خواننده برای پیگیری بیشتر مباحث کتاب کمک می‌کند.

 

No Comments

Post a Comment

من رباط نیستم *