shadow

منابع کنکور کارشناسی ارشد جامعه شناسی چیست؟

منابع آزمون کارشناسی ارشد جامعه شناسی

 • ☀ (به ترتیب اولویت)
  ۱- زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی لوئیس کوزر, ترجمه محسن ثلاثی
  ۲- نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر جورج ریتزر, ترجمه محسن ثلاثی (چکیده کتاب به صورت جزوه موجود است).
  ۳- نظریه‌های جامعه‌شناسی دکتر توسلی (چکیده کتاب به صورت جزوه موجود است).
  ۴- نظریه‌های جامعه‌شناسی دکتر آزاد ارمکی (چکیده کتاب به صورت جزوه موجود است).
  ۵- جزوه نظریه‌های جامعه‌شناسی دکتر عبداللهی (دانشگاه علامه)
  ۶- مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی ریمون آرون, ترجمه باقر پرهام
  ۷- تفکر نظری در جامعه‌شناسی اسکیدمور, ترجمه جمعی از مترجمین
 • روش تحقیق در علوم اجتماعی
  ☀ (به ترتیب اولویت)
  ۱- روش تحقیق در علوم اجتماعی (جلد اول) باقر ساروخانی سه جلد
  ۲- کندوکاوها و پنداشته‌های دکتر رفیع‌پور
  ۳- پیمایش در تحقیقات اجتماعی دواس, ترجمه نائبی
  ۴- آمار در علوم اجتماعی با کاربرد نرم‌افزار, Spss pc در پژوهش‌های اجتماعی/ علی ساعی
 • ☀ زبان
  ۱- زبان عمومی ( ارشد جامعه شناسی )
  ۲- زبان تخصصی در علوم اجتماعی و متون تخصصی هورتون و گیدنز و ریتزر و …
  ۳- مفاهیم و اصطلاحات علوم اجتماعی در کتابهای زمینه جامعه‌شناسی (آقای آریانپور و آنتونی گیدنز)
 • ☀ حوزه‌های جامعه‌شناسی
  ۱- جزوه جامعه‌شناسی شهری دکتر صدیق سروستانی
  ۲- جزوه جامعه‌شناسی انحرافات دکتر صدیق سروستانی
  ۳- جزوه جامعه‌شناسی انحرافات دکتر سخاوت
  ۴- جزوه جامعه‌شناسی صنعتی دکتر صدیق سروستانی
  ۵- جامعه‌شناسی ارتباطات دکتر ساروخانی
  ۶- جامعه‌شناسی خانواده دکتر ساروخانی
  ۷- جامعه‌شناسی پزشکی دکتر توکل
  ۸- جامعه‌شناسی روستایی دکتر وثوقی
  ۹- جامعه‌شناسی روستایی دکتر ازکیا
  ۱۰- جامعه‌شناسی توسعه دکتر ازکیا
  ۱۱- جامعه‌شناسی توسعه و توسعه نیافتگی دکتر ازکیا
  ۱۲- جزوه روانشناسی اجتماعی دکتر محسن تبریزی
  ۱۳- جزوه جامعه‌شناسی انقلاب دکتر پناهی (دانشگاه علامه)
  ۱۴- تئوری‌های انقلاب استنفورد کوهن, ترجمه علیرضا طیب
  ۱۵- تغییرات اجتماعی گی روشه, ترجمه دکتر وثوقی
  ۱۶- جامعه‌شناسی سازمانها آقای صبوری
  ۱۷- جامعه‌شناسی کار و شغل دکتر توسلی
  ۱۸- جزوه جامعه‌شناسی مایکل راس, ترجمه صبوری
  ۱۹- جامعه‌شناسی سیاسی دکتر بشیریه
  ۲۰- جامعه و سیاست مایکل راس, ترجمه صبوری
  ۲۱- جامعه‌شناسی ادبیات دکتر کتبی
  ۲۲- جامعه‌شناسی قشرها و نابرابریها ترجمه نیک‌گوهر
  ۲۳- جامعه‌شناسی گیدنز
 • ☀ حوزه‌های توسعه و برنامه‌ریزی
  ۱- جزوه اصول و اندیشه‌های تعاونی دکتر انصاری
  ۲- تأمین اجتماعی و رفاه دکتر طالب
  ۳- جامعه‌شناسی توسعه دکتر ازکیا
  ۴- جامعه‌شناسی توسعه و توسعه‌نیافتگی دکتر ازکیا
  ۵- جامعه‌شناسی روستایی دکتر وثوقی
  ۶- جامعه‌شناسی روستایی دکتر ازکیا
  ۷- جزوه اصول و آموزش و ترویج دکتر شادی‌طلب
  ۸- مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی توسعه / دکتر ازکیا
  ۹- مبانی مدیریت دکتر علاقه‌بند ( ارشد جامعه شناسی )
 • ☀ حوزه‌های مردم‌شناسی
  ۱- نظریه‌های مردم‌شناسی، دکتر فکوهی
  ۲- مبانی انسان‌شناسی (گرد شهر با چراغ)، دکتر روح‌الامینی
  ۳- مبانی انسان‌شناسی طبیعی
  ۴- انسان‌شناسی فرهنگی، ترجمه آقای ثلاثی
  ۵- روش تحقیق در انسان‌شناسی، ترجمه آقای ثلاثی
  ۶- انسان‌شناسی عمومی، دکتر عسگری خانقاه
  ۷- روش بینش تجربه، دکتر عسگری خانقاه
  ۸- انسان‌شناسی زیستی- نژاد و تاریخ، لوی اشتروس
  ۹- مردم‌شناسی ایران، دکتر یوسفی‌زاده
  ۱۰- نظام خویشاوندی، دکتر یوسفی‌زاده
  ۱۱- مردم‌شناسی ماقبل تاریخ، دکتر رفیع‌پور
 • ☀ حوزه‌های جمعیت‌شناسی
  ۱- مبانی جمعیت‌شناسی، دکتر امانی ( ارشد جامعه شناسی )
  ۲- جمعیت‌شناسی جهان، دکتر امانی
  ۳- درآمدی بر اندیشه‌ها و نظریه‌های جمعیت‌شناسی، احمد کتابی
  ۴- روشهای تحلیل جمعیت، پولارد
  ۵- آنالیز جمعیت‌شناختی، رولان پرسا
  ۶- تحلیل جمعیت‌شناختی، دکتر زنجانی
  ۷- کاربرد جمعیت‌شناسی، دکتر میرزایی
  ۸- جمعیت‌شناسی ایران، دکتر کاظمی‌پور( ارشد جامعه شناسی )
  ۹- جمعیت‌شناسی اقتصادی- اجتماعی و توسعه و باروری، دکتر میرزایی
  ۱۰- روشهای تحلیل جمعیت، آقای کوششی
  ۱۱- جزوه‌های سرکلاس اساتید و یک جزوه
پیشنهاد می شود:  منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق چیست؟

منبع: http://www.unp.ir/

تا کنون نظری ثبت نشده

نظر یا پرسش خود را با ما در میان بگذارید

من رباط نیستم *