shadow

زمان ملاقات زندانیان کانون اصلاح و تربیت چه روزهایی است ؟

زمان ملاقات زندانیان کانون اصلاح و تربیت

زمان ملاقات زندانیان کانون اصلاح و تربیت همدان

  • زمان ملاقات ارباب رجوع با رئیس کانون اصلاح و تربیت همدان همه روزه و در ساعات اداری انجام می گیرد .
  • زمان ملاقات زندانیان با خانواده خود در روزهای شنبه و در ساعات اداری انجام می گیرد .

کانون اصلاح و تربیت ، جایی که نوجوانان به خاطر ارتکاب به جرم نگهداری می‌شوند. کانون اصلاح و تربیت مرکزی است جهت نگهداری، اصلاح و تربیت و تهذیب اطفال غیربالغ و بزهکار یا بزهکارانی که کمتر از ۱۸ سال تمام سن داشته باشند. هدف قانونگذار از تمایز و جداسازی اینگونه بزهکاران توجه به واقعیتهای ملموس در جوامع شهری و تنگناهای ایجاد شده در مسیر زندگی افراد جامعه بخصوص کودکان و نوجوانان که غالباً در اثر سوءاستفاده از ناآگاهی و عدم شناخت این قشر از قوانین و مقررات جاری و رشد عقلی و روانی می‌باشد.

کانون اصلاح و تربیت دارای سه قسمت است

  1. قسمت نگهداری موقت
  2. قسمت اصلاح و تربیت
  3. زندان

هر یک از قسمتهای مذکور از یکدیگر جدا بوده ودر هر قسمت اطفال بر حسب سن با رعایت تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون دادگاه اطفال، سابقه ارتکاب جرم و حتی الامکان از نظر نوع جرم و درجه تربیت پذیری طبقه‌بندی می‌شود به علاوه قسمتی که دختران در آن نگهداری می‌شوند از پسران مجزا می‌باشند بدین ترتیب اطفال و نوجوان کانون در سه گروه دختران، گروه ویژه (پسران کمتر از۱۴ سال) گروه سایر، پسران ۱۸–۱۴ سال، جای می‌گیرند.

 

پیشنهاد می شود:  شرایط ملاقات زندانیان در زندان چیست؟

تا کنون نظری ثبت نشده

نظر یا پرسش خود را با ما در میان بگذارید

من رباط نیستم *