shadow

نمونه فرم بازرسی جوش قبل حین و بعد از جوشکاری

نمونه فرم بازرسی جوش و جوشکاری

 

فرم بازرسی جوش  که مشاهده می کنید طراحی شده توسط یک شخص حقیقی بوده و ممکن است مورد تایید سازمان ها و نهادهای دولتی نباشد.

فرم بازرسی جوش

 • نام نمونه مورد بازرسی:
 • تجهیزات بازرسی:
 • نوع واگن :
 • شماره سریال (S.R.L) :
 • تاریخ بازرسی:
 • شرکت سازنده:
 • نام بازرس :
 • شماره نقشه مربوطه:
 • تأیید کننده:
 • مدارک مربوطه:
 • نتیجه بازرسی:

بازرسی قبل از جوش:

 • کنترل گواهینامه جوشکاران، آماده سازی اتصال طبق نقشه، تمیزکاری و بررسی قید و بست
 • کنترل دمای پیش گرم در صورت نیاز
 • بررسی مواد مصرفی جوشکاری و مدارک WPS

بازرسی حین جوش:

 • کنترل پارامترهای جوشکاری:
 • کنترل وضعیت پاسهای جوشکاری:
 • کنترل دمای بین پاسی و رعایت و توالی جوشها و تمیزکاری بین پاسی

تعداد عیوب جوش مشخص شده توسط واحد کنترل کیفیت:
توضیحات:

فرم بازرسی جوش

پیشنهاد می شود:  نمونه فرم بازرسی از چاپخانه ها

تا کنون نظری ثبت نشده

نظر یا پرسش خود را با ما در میان بگذارید

من رباط نیستم *