shadow

مدارک لازم برای مجوز چاپ کتاب چیست؟ مدارک و مستندات

مجوز چاپ کتاب

در زیر به شرایط و مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز چاپ کتاب اشاره می‌شود

شرایط متقاضی:
جهت دریافت مجوز چاپ کتاب ، شرایط خاصی وجود ندارد. به عبارتی، پس از دریافت اطلاعات لازم و کامل از کارشناس انتشارات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، هرکسی می‌تواند جهت دریافت مجوز چاپ کتاب شخصاً اقدام نماید.

مدارک و مستندات لازم برای صدور مجوز:
الف: راهنمای ناشران مؤلف:
«ناشر مؤلف» شخصی حقیقی یا حقوقی است که شخصاً به چاپ و نشر کتاب خود اقدام می‌نماید.
در این شیوه، مؤلف بدون آنکه به ناشران (دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) مراجعه نماید در ارتباط با این اداره کل، اقدام به چاپ و نشر کتاب خود نموده و تمام مراحل پیش از چاپ و پس از چاپ را شخصاً مدیریت و اجرا می‌نماید.
در این شیوه، مجوز چاپ کتاب به نام مؤلف صادر می‌گردد و بر همین اساس نیز کمتر ناشری می‌پذیرد کتاب را با مجوز ناشر مؤلف چاپ نماید و مؤلف می‌بایست با مدیریت مراحل مختلف چاپ، کتاب خود را آماده چاپ، چاپ و پس از آن پخش نماید.
در این شیوه بهتر آنست که مؤلف با بررسی تمام جوانب امر اقدام به دریافت مجوز چاپ کتاب نماید؛ چرا که از یک سو چاپ و نشر کتاب یک امر تخصصی و میان رشته‌ای است، یعنی حرفه‌های گوناگونی چون چاپخانه‌چی، صحاف، ویراستار، صفحه آرا، لیتوگراف و … در این تولید دخیل بوده و این ناشر است که مدیریت عملیات تخصصی «چاپ کتاب» را به نحو احسن به انجام می‌رساند.
دوم آنکه مجوز ناشر مؤلف تنها برای مدت ۶ ماه اعتبار دارد. و سوم آنکه اگر ناشر مؤلف به هر دلیل نتواند کتاب خود را در این مدت چاپ نماید می‌بایست مجدداً تقاضای چاپ نماید تا نسبت به تمدید مجوز یا صدور مجوز جدید اقدامات لازم معمول گردد. در ضمن در صورتی که مؤلف به نام خود شابک دریافت نموده باشد و از چاپ کتاب منصرف گردد می‌بایست در اولین فرصت انصراف خود را به مؤسسه خانه کتاب اعلام نماید چرا که در غیر این صورت مؤسسه خانه کتاب در موارد بعدی به وی شابک نخواهد داد.

پیشنهاد می شود:  معرفی کتاب روش شناسی هنر methodology of art

مدارک مورد نیاز مؤلفان که شخصاً نسبت به دریافت مجوز چاپ کتاب خود اقدام می‌نمایند عبارتند از:
۱٫ یک نمونه از کتاب که تایپ و در قطع مورد نظر صفحه آرایی شده باشد. داشتن طرح رو و پشت جلد کتاب الزامی است.
۲٫ کتاب مورد نظر در یک فایل کمتر از ۵۰ مکابایت با فرمت PDF بروی CD
۳٫ تصویر شناسنامه مؤلف
۴٫ تکمیل فرم دوبرگی اطلاعات کتاب

 

مراحل اقدامی ناشران مؤلف به قرار زیر می‌باشد:

  1.  تقاضای کتبی به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  2.  تهیه مدل نهایی کتاب: مدل نهایی کتاب عبارت است از آنکه کتاب مؤلف می‌بایست تایپ، ویراستاری، صفحه آرایی و … گردیده باشد و نمونه کار در قطع مورد نظر برای چاپ آماده گردیده و صفحات پیش از متن، متن و پس از متن نیز به ترتیب صحیح خود تنظیم شده باشد. در ضمن در صورتی که کتاب دارای طرح رو و پشت جلد نیز باشد باید نمونه تهیه شده دارای این ویژگی باشد.
  3.  تکمیل فرم تقاضای شابک در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و فکس آن به مؤسسه خانه کتاب جهت اختصاص شابک به کتاب مورد نظر.
  4.  تخصیص شابک از سوی مؤسسه خانه کتاب به کتاب و ارسال آن به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان.
    مؤلف پس از آگاهی از رسیدن شابک، نسبت به دریافت آن اقدام و به همراه نمونه کتاب تهیه شده به دانشگاه علوم قرآنی واقع در خیابان مطهری (زرگری)، حد فاصل زیرگذر چهاراه زرگری و بیمارستان دکتر خدادوست مراجعه و فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپای کتاب خود را دریافت می‌دارد. فهرست دریافتی، می‌بایست ماشین نویسی شده و در محل خود در صفحه حقوقی کتاب قرار ‌گیرد.
    پس از تکمیل فرم دو برگی اطلاعات کتاب، مدل کتاب و CD آن به همراه این فرم و تصویر شناسنامه مؤلف جهت در یافت مجوز چاپ به هیات نظارت بر اجرای ضوابط بر نشر کتاب اداره کل امور کتاب و کتابخوانی وزارت متبوع ارسال می‌گردد.
  5.  مدت زمان دریافت مجوز چاپ کتاب از زمان ارسال کتاب به تهران، حداقل یک ماه و نیم می‌باشد.
پیشنهاد می شود:  کتاب معرفت نفس اثر کیست ؟

 

ب) راهنمای ناشران :

ناشر عبارت از هر شخصیت حقوقی یا حقیقی است که با اخذ پروانه نشر به عنوان یک مرکز فرهنگی می‌تواند نسبت به چاپ، توزیع و فروش کتاب اقدام کند.
• داشتن پروانه نشر معتبر
• تقاضای ناشر در برگ آرمدار جهت صدور مجوز چاپ کتاب
• دریافت یک نسخه از کتاب صفحه آرایی شده به همراه طرح رو و پشت جلد و فرم تکمیل شده اطلاعات کتاب با مهر و امضاء ناشر
• مکاتبه و ارسال مدل کتاب به اداره کل امور کتاب و کتابخوانی وزارت متبوع
مدت زمان دریافت مجوز چاپ کتاب، از زمان ارسال کتاب به تهران مدت یک ماه و نیم می‌باشد.

تا کنون نظری ثبت نشده

نظر یا پرسش خود را با ما در میان بگذارید

من رباط نیستم *