shadow

شرایط کار در مالزی – آیا امکان کار برای دانشجو در مالزی وجود دارد؟

شرایط کار در مالزی

آیا امکان کار برای دانشجو در مالزی وجود دارد؟

  • خیر، شما به عنوان دانشجو و تحت ویزای تحصیلی‌ مجاز به کار کردن در مالزی نیستید.
  • ویزای تحصیلی‌ تنها به شما اجازه اقامت در مالزی به عنوان دانشجو را میدهد و شما با ویزای دانشجویی اجازه کار ندارید.
  • قوانین مالزی در این مورد بسیار سختگیرانه بوده و دانشجوی خارجی‌ تا پایان تحصیل مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی نیست.
  • بسیاری از دانشجویان بر اساس اطلاعات نادرست تصور میکنند دانشجویان خارجی‌ مقیم مالزی چند ساعت در هفته اجازه کار خواهند داشت. در حالیکه این مورد تنها شامل زمان تعطیلات بین دو ترم و برای مشاغل نامناسبی مانند کار خدماتی در پمپ بنزین یا هتلها است.
پیشنهاد می شود:  زمان تحصیل در مالزی به همسر و فرزندان ویزا تعلق خواهد گرفت؟

No Comments

Post a Comment

من رباط نیستم *