shadow

دومین روزنامه قدیمی ایران چه نام داشت و سرپرست آن چه کسی بود؟

دومین روزنامه قدیمی ایران

روزنامه وقایع اتفاقیه نام دومین نشریه فارسی‌زبان و روی هم رفته، پس از کاغذ اخبار و روزنامهٔ آشوری‌زبان زاهر یرادی باهرا،سومین نشریهٔ ایران است.

این هفته نامه به دستور میرزا تقی خان امیرکبیر در تهران در دوران ناصرالدین شاه منتشر می‌شد.
نخستین شمارهٔ این نشریه هفتگی در ۵ ربیع‌الاول سال ۱۲۶۷ هجری قمری
(برابر ۱۸ دی ماه ۱۲۲۹ خورشیدی و ۸ ژانویه ۱۸۵۱ مسیحی)
(سال سوم پادشاهی ناصرالدین شاه) به چاپ رسید.

پیشنهاد می شود:  چه سالی با عنوان گفت و گوی تمدن ها نامگذاری شد؟

تا کنون نظری ثبت نشده

نظر یا پرسش خود را با ما در میان بگذارید

من رباط نیستم *