shadow

نمونه دفاعیه تخلفات اداری – چگونه پاسخ نامه ابلاغ اتهام را بدهیم؟

نمونه دفاعیه تخلفات اداری

پس از بررسی سازمان بازرسیو یا هیئت نظارت بر عملکرد و یا طرح شکایت در دیوان عدالت از سوی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان موارد اتهام به شما ابلاغ می شود و از شما میخواند تا در مدت مشخصی دفاعیه خود را ارسال نمایید به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیأتهایی تحت عنوان تشکیل خواهد شد. هیأتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدیدنظر « هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان » می باشد.

نامه ای که تحت عنوان ابلاغ اتهامات از طرف هیئت رسیدگی به تخلفات اداری به شما ابلاغ می شود، خطاب به متخلف بوده و پس از توضیح مختصری موارد اتهام که برابر با ماده ۸ قانون تخلفات اداره هست ذکر شده است.

حالا بهتر است چگونه دفاعیه تخلفات اداری خود را تنظیم نماییم

متن دفاعیه تخلفات اداری شما میتواند دست نویس و یا تایپ شده باشد که بهتر است با جمله زیر شروع شود:

ریاست محترم هیئت رسیدگی به تخلفات اداری
سلام علکیم
احتراما اینجانب …………… ، کارمند ، مدیر و یا ….اداره …………. شهرستان یا استان ……………..با عنایت به نامه شماره ………. مورخ …………. از آن هیئت محترم، دفاعیه خود را به شرح زیر اعلام می دارد.

در ادامه چند گروه از کارمندان ، مدیران و .. هستند که میخواهند دفاعیه تنظیم کنند.
عده ای از این افراد اتهام خود را پذیرفته اند ، کاملا قبول دارند ، از جرایم آن باخبرند و تنها منتظر اعمال قانونند:

بهتر است این افراد در متن دفاعیه خود اظهار بی اطلاعی کنند و اگر موردی بوده که از قبل هم روال کار بوده است از سنوات گذشته هم بنویسد.

و آن عده ای هم که احساس میکنند تخلفی نداشته اند بهتر است جای توجیح کردین با ارائه مستندات مسئله را کاملا رد کنند.

 

تا کنون نظری ثبت نشده

نظر یا پرسش خود را با ما در میان بگذارید

من رباط نیستم *