shadow

زمان ملاقات زندانیان اردوگاه کار درمانی و حرفه آموزی همدان چه موقع است ؟

زمان ملاقات زندانیان اردوگاه کار درمانی و حرفه آموزی همدان

در اردوگاه کاردرمانی و حرفه آموزی همدان :
در راستای طرح تکریم ارباب رجوع ،روزهای شنبه ،دوشنبه و چهار شنبه از ساعت ۸ لغایت ۱۴ به ملاقات مراجعین با رئیس اردوگاه اختصاص دارد .

روزهای شنبه ،دوشنبه و چهار شنبه به ملاقات کابینی مددجویان با خانواده خود و روزهای سه شنبه به ملاقات های حضوری اختصاص یافته است .
کلیه ملاقات های اردوگاه کاملا ” طبق مفاده آئین نامه اجرایی سازمان زندانها انجام می پذیرد به نحوی که :

  1. ملاقات فقط به افراد درجه۱ خانواده مددجو از جمله (پدر ،مادر ،خواهر ،برادر و فرزندان و پدر و مادر همسر و همچنین پدر بزرگ و مادر بزرگ )اعطا ء می گردد .
  2.  با عنایت به اینکه تعداد کابین های ملاقات محدود می باشد به نحوی برنامه ریزی شده که طبق آئین نامه اجرایی سازمان ،هر مددجو در یکی از روزهای مذکور ،با خانواده خود ملاقات نماید .ضمنا” روز ملاقات با توجه به پیشنهاد خانواده مددجویان و تایید مسئول ملاقات تعیین و در طول دوران تحمل کیفر مددجو ثابت می باشد .
  3. برای ملاقات مددجویان با خانواده خود به صورت حضوری حتما” نیاز به دستور مقام قضایی و با مدیر کل محترم زندانهای استان می باشد .
    لازم به ذکر است به منظور ترغیب ،مددجویان جهت شرکت در فعالیتهای فرهنگی اردوگاه ،یک نوبت ملاقات حضوری به آنان اعطا ء می گردد .
  4. همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی برای کلیه مراجعین الزامی است .
  5. رعایت حجاب اسلامی برای کلیه مددجویان الزامی است.
پیشنهاد می شود:  زمان ملاقات زندانیان بازداشتگاه چه موقع است ؟

تا کنون نظری ثبت نشده

نظر یا پرسش خود را با ما در میان بگذارید

من رباط نیستم *